Đăng ký trải nghiệm Callio miễn phí thành công

Callio cảm ơn bạn đã Đăng ký trải nghiệm miễn phí!

 

Callio – Phần mềm quản lý kinh doanh tập trung

  • Quản lý tất cả inbox trên một giao diện duy nhất
  • Tích hợp gọi điện/ gửi mail/ gửi SMS
  • Tự động phân chia data cho nhân viên
  • Hệ thống báo cáo hoạt động kinh doanh chi tiết